• ORIGEN
  DEL PROJECTE

 • Aquest directori està impulsat per Barcelona Activa i l’Ajuntament de Barcelona per promoure l’aplicació de la clàusula 3.1. de la Guia de contractació pública social, que afavoreix la subcontractació d’empreses i entitats d’Economia Social i Solidària a les ofertes públiques. Us expliquem què podeu trobar en aquest directori i com pot ajudar-vos a l’aplicació d’aquesta clàusula i al compliment de la reserva social. Per altra banda, és útil també per trobar empreses d’economia social per fer compres directes o simplement per conèixer-les.

 • COM FUNCIONA
  EL CERCADOR?

 • Aquest directori funciona com un cercador a altres fonts que ja estan en funcionament, de manera que no és una nova base de dades, sinó que està vinculat directament als registres oficials de la Generalitat i als de les entitats representatives de l’àmbit de l’economia social, fent que la informació cercada provingui directament de les fonts originals. Us expliquem com s’ha dissenyat el cercador i els criteris de cerca.

 • OFERTA PER
  SECTOR D’ACTIVITAT

 • Les empreses i entitats que cobreix aquest cercador s’ajusten a la definició legal d’Empresa d’Economia Social (Llei Estatal 5/2011, de 29 de març), però incorporen altres valoracions com la seva afiliació a entitats representatives de l’àmbit. Trobareu un resum quantitatiu de tota l'oferta per sectors d’activitat i formes jurídiques. Amb aquesta informació volem ajudar-vos a veure, d’un cop d’ull, si podeu trobar una empresa d’economia social que cobreixi la vostra necessitat.