Aquest directori funciona com un cercador de registres (oficials i d’organitzacions), de manera que no és una nova base de dades, sinó que està vinculat directament als registres oficials de la Generalitat i als de les entitats representatives del sector. La informació cercada prové, doncs, directament de les fonts originals. Us expliquem com s’ha dissenyat el cercador i els criteris de cerca.

Com funciona aquest directori?

Aquesta eina contempla el conjunt d’empreses i entitats subjectes a la definició d’economia social 5/2011, i per fer-ho cerca a tres tipus de registres: els oficials, els d’entitats representatives i el d’eines de transparència de l’Economia Social i Solidària. La cerca es pot fer per camp de text lliure o seleccionant uns sectors estandarditzats referenciats al CCAE. Recomanem creuar els dos tipus de cerca per obtenir informació de major qualitat.

El directori dinàmic està compost per 5 registres oficials, 7 registres d’entitats representatives i 2 registres d’eines de transparència de l’ESS. Els resultats apareixen ordenats per tres grans criteris: la localització (els resultats de Barcelona surten primer); l’aparició als registres de les entitats representatives (perquè denota activitat per part de l’empresa o entitat i perquè en molts casos la informació que ofereixen està més actualitzada); i l’aparició als registres oficials.

La informació que apareix com a resultat de les cerques prové directament de les fonts esmentades i és possible que en molts casos no estigui complerta, actualitzada o contingui errades. Recomanem que feu  servir el camp lliure per fer les cerques indicant l’activitat o el servei que  voleu  trobar.  Des de Barcelona Activa i l’Ajuntament de Barcelona estem treballant activament amb les fonts del projecte per depurar- la i millorar la utilitat del directori.

A continuació detallem els registres als quals el cercador va a buscar la informació:

1. Registres oficials (Generalitat de Catalunya):
Administració Pública Registre Cooperatives i Societats Laborals
Administració Pública Registre Centres Especials de Treball
Administració Pública Registre Empreses Inserció
Administració Pública Registre fundacions
Administració Pública Registre associacions

 

2. Registres d’entitats representatives:
Federació – secundària Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya
Federació – secundària Taula del tercer sector social
Federació – secundària Coordinadora Catalana de Fundacions
Federació – secundària  Xarxa d’Economia Solidària

 

3. Eines de transparència de l’ESS:
Transparència – terciària Pam a Pam
Transparència – terciària Balanç Social de la XES